VINH DANH NHÂN VIÊN XUẤT SẮC QUÝ I - 2022

Số 23, đường Lê Lợi, Khu thương mại Aroma, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, BD

Hotline: 02743801455


Kết nối
VINH DANH NHÂN VIÊN XUẤT SẮC QUÝ I - 2022
Ngày đăng: 19/04/2022 10:14 PM
VINH DANH NHÂN VIÊN XUẤT SẮC QUÝ 1/2022

Ông Nguyễn Đình Thêm - Trưởng phòng kinh doanh 9

BEST MANAGER QUÝ I/2022

Ông Nguyễn Văn Khánh - Trưởng phòng kinh doanh 5

BEST MANAGER QUÝ I/2022

Ông Ngô Hoàng Thảo - Trưởng nhóm - Phòng KD5

BEST TEAMLEADER QUÝ I/2022

Ông Bùi Sơn Tùng - Trưởng nhóm - Phòng KD9

BEST TEAMLEADER QUÝ I/2022

Ông Nguyễn Văn Ghi - Chuyên Viên Tư Vấn - KD2

BEST SALE QUÝ I/2022

Bà Phan Thị Linh - Chuyên Viên Tư Vấn - KD5

BEST SALE QUÝ I/2022

Bà Phan Thị Trà Giang - Chuyên Viên Tư Vấn - KD9

BEST SALE QUÝ I/2022

Bà Lê Thị Hương - Chuyên Viên Tư Vấn - KD5

BEST SALE QUÝ I/2022